Browsing Tag

Nhiều

2 posts
Many places relax the distance, people can swim in the sea thumbnail

Many places relax the distance, people can swim in the sea

Tại Vĩnh Long, chiều 30.9, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã ký quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng trên phạm vi toàn tỉnh. Người dân TP.Đà Nẵng được tắm biển trở lại sau thời gian dài dừng hoạt…
Read More
Index Of News
Consider making some contribution to keep us going. We are donation based team who works to bring the best content to the readers. Every donation matters.
Donate Now