Browsing Tag

čistu

1 post
UN: The right to a clean environment is a basic human right thumbnail

UN: The right to a clean environment is a basic human right

Kina, Indija, Japan i Rusija bile uzdržane Uspostavljen je i "specijalni izvjestilac" koji će, između ostalog, pratiti "kako štetni efekti klimatskih promjena, uključujući iznenadne katastrofe, utiču na puno i efikasno uživanje ljudskih prava" 1968 pregleda 0 komentar(a) Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija izglasao je priznavanje prava na bezbjednu, čistu, zdravu i održivu životnu sredinu…
Read More
Index Of News
Consider making some contribution to keep us going. We are donation based team who works to bring the best content to the readers. Every donation matters.
Donate Now